Ceny za veterinární úkony jsou smluvní, a jsou uvedené v ceníku v čekárně. Smluvní vztah vzniká vstupem do ordinace, a požádáním o určitou službu. Pokud není z ceníku něco jasné, nebo tam není uvedené, zeptejte se předem na cenu za ošetření, a všechny podrobnosti kolem léčby. Rád Vám vše sdělím a vysvětlím. Máte na to právo. Není nic horšího, než s hrůzou zjistit v ordinaci, že jste vzali na ošetření málo peněz, nebo na účtu nemáte dostatek finančních prostředků. Platby na složenku a fakturu fyzickým osobám neposkytuji.

Veterinář, krom toho, že má rád zvířátka a svoji práci považuje za poslání, má také rodinu, kterou musí živit, a faktury, které musí platit. Pokud se dostanete do dočasné finanční tísně, a nemáte na finančně náročný, ale neodkladný zákrok, můžete využít služeb firem na poskytování úvěru např. http://www.uverprozvirata.cz/

Výsledný honorář veterinárního lékaře se skládá ze dvou finančních složek. Ceny za práci (odborný výkon) a z ceny za použité léky, plus materiál.

V moji ordinaci, mám pevně stanoven ceník za jednotlivé úkony, a k nim přičítám cenu za materiál a léky, vše pod kontrolou speciálního veterinárního programu Vetis. Výsledná cena za ošetření, či poradu, zahrnuje ze zákona i DPH ve výši 21%. U krmiv a veterinárních diet je účtováno DPH ve výši 15%.

Ke všem úkonům, na požádání vystavím účtenku (daňový doklad), popřípadě klinickou zprávu o průběhu léčby, použitých lécích a materiálech, dietách, krmivech, event. výsledcích laboratorních vyšetření.

Ke složitějším a dražším zákrokům vystavuji účtenky vždy.

Pokud majitel zvířete vyžaduje zpětné vystavení účtenek za proběhlá ošetření, je to samozřejmě možné.