Výživa rychle rostoucích, gigantických plemen, jako jeden z faktorů vzniku ortopedických problémů.

Štěňata velkých plemen jsou v období růstu( do stáří 18-24 měs.) zatížena rizikem vzniku ortopedických onemocnění mnohonásobně více než plemena ostatní.Vznik onemocnění kloubů a kostí je vázán na tři skupiny faktorů-dědičnost, výživa, zátěž. Nelze říci v jednotlivých případech, který faktor byl dominantní, ale lze říct ,že všechny tři se vzájemně doplňují.

Dědičnost-některá ortopedická onemocnění mají vysoký koeficient dědičnosti ( jsou vysoce dědičně vázaná)- jako dysplazie kyčelních kloubů (DKK), jiná méně-jako dysplazie loketního kloubu (DLK) u některých dědičnost zatím nebyla prokázána- panostitida,ostechondroza,atd.

Tento faktor může majitel ovlivnit výběrem štěněte ( rodiče negativní na DKK). Ale i při spojení rodičů ,kteří jsou na DKK negativní – je až 30% pravděpodobnost objevení se DKK ve vrhu.

Zátěž-nadměrná zátěž psa v období růstu může vést k přetěžování nezralého skeletu a následného prohlubování ortopedických vad.

Výživa- by měla zohledňovat dva základní trendy- prevence překrmování ( nadměrný energetický přísun) vedoucí k překotnému růstu, a nadměrný dlouhodobý nadbytek vápníku v krmné dávce.

ENERGIE: Obecně potřebují rostoucí psi 2x více energie než dospělí psi.Ale nadměrný přísun energie u rychle rostoucích plemen, může způsobit příliš velkou rychlost růstu v poměru ke správnému vývoji skeletu a často ústí ve zvýšenou frekvenci výskytu ortopedických poruch.Především tuk krmiva ,který má 2x vyšší energetickou hodnotu oproti proteinům a sacharidům ,se podílí na nadbytečném přísunu energie.Diety pro rychle rostoucí psy musí obsahovat limitovanou hladinu energie.

PROTEIN: Růstové krmivo by mělo obsahovat min. 22% bílkovin vysoké biologické hodnoty v sušině krmiva.

VÁPNÍK: Štěňata zmiňovaných plemen mají až o100% vyšší metabolický obrat vápníku než štěňata ostatních plemen.Schopnost vstřebávání vápníku ze střeva je asi 40% a v případě akutního nedostatku vápníku může být střevní absorpce zvýšena až na 90%. Z toho vyplívá, že krátkodobý nedostatek vápníku není problém – pes dokáže na nedostatek vápníku reagovat zvýšením střevní absorpce.Naopak pes nedokáže snížit střevní absorpci pod 40% – tím pádem se nedokáže bránit chronickému nadbytku vápníku. Chronicky zvýšená hladina vápníku je v přímé korelaci s metabolickým onemocněním kostí : dochází k snížení osteoklastické aktivity, k síťovitému ukládání kalcia v kostech, k zvyšování totálního objemu kostia a toto vše vyústí – v poruchu remodelací kosti, osteochondroza, hypertrofická ostedystrofie, panostitída,porucha růstových zón- radius curvus syndrom atd.

FOSFOR: Fosfor je v přímé korelaci s vápníkem. Nadměrný obsah fosforu v krmivu spustí kaskádu metabolických reakcí ,jejíž cílem je vyrovnat poměr vápníku ku fosforu do fyziologické normy. Celá reakce vyústí do stavu ,kdy tělo vylučuje nadbytečný fosfor a odbourává vápník z kostí v zájmu udržení metabolické rovnováhy.Tento stav nazýváme sekundární nutriční hyperparatyreóza. Nejčastější příčinou nadměrného obsahu fosforu v krmivu ,je krmení založená na mase( v mase je 12x více fosforu než vápníku).

VITAMÍN D: Psi na rozdíl od jiných všežravců jsou závislí na doplňku vitamínu D v potravě.

Komerční krmiva obsahují dostatečnou dávku vitamínu D.A proto s nedostatkem vitamínu D (hypovitaminózou D) se v praxi téměř nesetkáváme. Tento nedostatek vitamínu D je také znám pod známějším jménem – Křivice, nebo Rachitida.Jak je tedy patrné rachitida není způsobená nedostatkem vápníku( tento fakt je velmi častý a populární chovatelský omyl), ale nedostatkem vitamínu D, který lze v praxi navodit opravdu jen velmi obtížně.Ale naopak předávkování vitamínem D ( hypervitaminóza D) je už mnohem častější. Je způsobována neuváženým přidáváním vitaminózních doplňků ke komerčním krmivům.A v konečné fázi vede u psa k těžkým poruchám ledvin a kostí.

JAKÁ JSOU TEDY ZÁKLADNÍ NUTRIČNÍ DOPORUČENÍ SNIŽUJÍCÍ RIZIKA ONEMOCNĚNÍ KOSTÍ?

1. Krmení komplexní granulovanou stravou vhodnou pro juniory velkých plemen ( váha dospělého psa 25-40 kg) .od odstavu do stáří 12 měs. (např. Eukanuba Puppy Large Breed, Hiil´s Puppy Large Breed, Purina Proplan Puppy Large Breed, Royal Canin Large Breed.) , nebo štěňata obřích plemen ( váha dospělého psa nad 40 kg) od odstavu do stáří 24 měs.( např. Eukanuba Junior Large Breče,Royal Canin Giant Puppydo 8 měs, a Royal Canin Giant Junior od 8-24 měs. ). Od stáři 12 měs. (u plemen do 40 kg) od stáří 24 měs. (u plemen nad 40 kg) přejít na krmiva typu Adult ( např. Eukanuba Adult Large breed, Hiil´s Adult Large breed, Purina Excellent Adult Maxi)

2. Nepřidávat žádné další minerály nebo vitamíny k základní dietě

3. Vyvarovat se těchto nejčastějších chovatelských chyb:Nevhodná doma připravovaná dieta s různým podílem masa ,granulí, těstovin atd., krmení diet pro jiné věkové kategorie( dieta pro dospělé psy podávaná štěňatům),suplementace granulované diety minerálními doplňky.Velmi populární omyl je doplňování kvalitní granulované stravy vápenatými preparáty „pro jistotu“, často v neuvěřitelném množství.