Inhalační anestezie

Inhalační anestezie = povýšení bezpečnosti anestezie v mé ordinaci na kvalitativní úroveň humánní medicíny

Vzhledem k tomu, že se trvale snažím zlepšovat přístrojové vybavení své ordinace, nabízím od dubna 2012 možnost provádět chirurgické zákroky v doposud nejbezpečnější anestezii, inhalační anestezii. Za zlatý standard anestezie malých zvířat, je stejně jako u lidských pacientů, považována inhalační anestezie. Většina zákroků ve veterinární medicíně se provádí v celkové anestezii, kvůli omezené možnosti ošetření zvířecích miláčků při vědomí. Charakteristické pro celou problematiku chirurgie malých zvířat je fakt, že má většina majitelů větší obavu o bezpečnost anestezie, než o dobrý výsledek samotné operace. Zcela běžně se setkávám s majiteli psů a koček vyššího věku, u kterých byla jinak nezbytně nutná operace zamítnuta právě kvůli obavě, že by zvíře ve vyšším věku nemuselo anestezii přežít. Výsledkem tak může být trvalé utrpení, či dokonce smrt pacienta. V inhalační anestézii lze provádět i několik hodin trvající chirurgické zákroky. Při inhalační anestezii dochází k odpařování inhalačního anestetika, které je nosným plynem (většinou kyslík) transportováno do plic pacienta, který je napojen přes endotracheální trubici na inhalační přístroj. V plicích dochází k přestupu anestetika do krve. Protože výměna plynů v plicích je velice dobře regulovatelná, dochází po vypnutí odpařovače na konci zákroku k "vydýchání" anestetika a tím k rychlému a nekomplikovanému probuzení pacienta. Zároveň umožňuje výrazně snížit zatížení ledvin a jater, protože nedochází k metabolizaci v těchto orgánech.To je hlavní výhodou inhalační anestezie. Další velkou výhodou je možnost udržování pacienta, který během zákroku sám nedýchá, pomocí takzvané řízené ventilace – umělého dýchání. V těchto případech dýchá inhalační přístroj za pacienta a udržuje ho v optimální hloubce narkózy, při co nejlepším zásobení těla kyslíkem. Nastavením odpařovače lze řídit, kolik plynu zvíře vdechuje a tím i hloubku anestézie. Většina inhalačních anestetik má ale nedostačující vliv na vyblokování bolesti, proto se pacientovi dodávají ještě injekčně analgetika, která mají malý, nebo žádný vliv na činnost srdce a pravidelnost dechu. Do mé ordinace pořízený nový, špičkový přístroj pro inhalační anestezii Vetnar 2100 s řízenou ventilací a koncentrátorem kyslíku, používá ve svém odpařovači Sevofluran, který je pro zvířata v dnešní době nejšetrnějším anestetikem. Zároveň je doplněn nejmodernějším veterinárním monitorem vitálních funkcí, americkým high-end (špičkovým) přístrojem Goldway VET 420F. Monitor dokáže velice citlivě zaznamenávat vitální funkce jako srdeční činnost pomocí 7 svodového EKG, vnitřní tělesnou teplotu, tepovou frekvenci, neinvazivní krevní tlak, oxygenaci krve (nasycení krve kyslíkem), počet a průběh vdechů a výdechů, koncentraci oxidu uhličitého - CO2 ve vydechovaném vzduchu (kapnometrie). Bez kvalitního monitoringu pacienta je jakákoliv anestezie, i sebelepší inhalační systém, pro zvíře značně riskantní! Veškeré toto vybavení zvyšuje bezpečnost anestezie. Ale je nutno říci, že 100% bezpečná anestezie NEEXISTUJE. V současné době, kdy je veterinární medicína na poměrně vysoké odborné a technické úrovni, lze prakticky najít vhodnou anestezii s minimálním rizikem pro každého pacienta. Záleží jednak na veterinárním lékaři jak celou situaci posoudí, jakou kombinaci a typ anestezie vybere, ale také na solventnosti majitele, protože šetrnější anestetika a způsoby uspání již něco stojí. Vložené finance ale za ten větší klid a bezpečnost Vašeho zvířátka rozhodně stojí !!! Každý veterinář musí investovat do svého vybavení značně vysoké částky, aby mohl nabízet tuto službu na odpovídající úrovni. Většina kolegů kvůli úspoře si zvolí alternativu starých, použitých tzv. repasovaných přístrojů z humánní medicíny, které jsou uzpůsobeny pro lidi a ne pro zvířata !!! Samozřejmě, s určitými úpravami se dají použít, ale kompatibilitu nikdo nezaručí. Proto může být i cena za tuto službu diametrálně odlišná. Nikdo se Vám „nepochlubí“, že používá repas, který je až 10x levnější než nový přístroj. Vy jako laici to nepoznáte. Každý musí uznat, že jízda novým autem je bezpečnější než starým modelem, který nikdo neservisuje. Do ceny za tuto službu se musí promítnout pořizovací cena, amortizace, provozní náklady (isofluran, sevofluran, kyslík, elektřina), práce obsluhujícího personálu. Běžná cena za hodinu inhalační anestezie se pohybuje podle velikosti pacienta a podle druhu použitého anestetika od 500.- do cca 3000.- kč. Závěrem je nutno konstatovat, že moderní veterinární anesteziologie poskytuje možnosti stále bezpečnější anestezie, byť za cenu vyšších nákladů. V zájmu pacienta nedoporučuji "šetřit" na životně důležité technice aplikované anestezie. Zjevně banální zákrok se jinak může proměnit v tragickou událost pro pacienta i jeho majitele, a to vše pouze kvůli snaze provést co nejlevnější narkózu.